Hướng dẫn tham gia Quân đoàn

Bắt đầu từ cấp 10, quý thành chủ đã có thể gia nhập Quân đoàn trong Ngọa Long để tham gia chiếm ruộng và khoáng. Đầu tiên, quý thành chủ chỉ cần nhấp vào nút Quân đoàn.

Thành chủ cần lựa chọn Quân đoàn đúng với quốc gia của mình, sau đó nhấp vào nút Xin vào. Quý thành chủ phải chờ sự chấp nhận của Quân đoàn trưởng và các thành chủ khác. Hoặc nếu có đủ tài lực, quý thành chủ có thể chọn Lập mới.

Khi đã gia nhập vào một Quân đoàn, quý thành chủ có thể xem thông tin của Quân đoàn: tên, cấp, Quân đoàn trưởng, các thành viên...

Khi đã ở trong Quân đoàn, quý thành chủ có thể nhận bổng lộc được khai thác từ Ruộng Đổng Trác.

Hoặc nấu ở Quân đoàn khác, thành chủ có thể nhận bổng lộc được khai thác từ Khoáng Công Tôn Toản.

Trong phần Khoa kỹ của Quân đoàn, quý thành chủ có thể tìm thấy thông tin Cấp đoàn, Thu thuế, Chiến công, Sản lượng, Uy danh, Mậu dịch.