Hướng dẫn làm nhiệm vụ ngày

Quý thành chủ thân mến!

Để tham gia Nhiệm vụ ngày, cấp thành chính phải đạt mức 40 trở lên. Trong phần nhiệm vụ, bên cạnh nhiệm vụ Chủ tuyến sẽ xuất hiện thêm mục Nhiệm vụ ngày.

Hệ thống sẽ có những mô tả về nhiệm vụ để quý thành chủ hoàn thành. Tiến độ là số lần phải hoàn thành. Sau khi xong nhiệm vụ, hệ thống sẽ đóng mộc chứng nhận Hoàn thành và quý thành chủ sẽ được nhận thưởng.

Phần thưởng ngẫu nhiên nằm trong 6 chiếc rương vàng. Quý thành chủ có thể chọn bất kỳ để có phần thưởng.

Nếu không muốn hoàn thành nhiệm vụ nào đó, quý thành chủ có thể nhấn nút Tạo mới để hệ thống thay đổi nhiệm vụ. Một ngày quý thành chủ có 6 lần tạo mới miễn phí. Khi hết số lần tạo mới miễn phí, quý thành chủ sẽ mất 10 vàng để tạo mới nhiệm vụ.

Hoặc nếu quý thành chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức mà không cần làm, có thể nhận vào nút Hoàn thành, sẽ tốn 10 vàng.

Hoàn thành nhiệm vụ ngày sẽ nhận được Chiến công, Uy Danh, bạc... Chúc quý thành chủ nhiều may mắn!