Hướng dẫn Hội đàm

Hội đàm là cơ hội giúp quý thành chủ có thêm rất nhiều tài nguyên bất ngờ và quý hiếm. Mỗi ngày, hệ thống sẽ cho phép quý thành chủ hội đàm 6 lần, vì vậy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội này.

Có lẽ, rất nhiều quý thành chủ muốn tìm võ tướng tinh anh. Nhưng mà, vạn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Nếu như vận may đã đến, không cần tìm, cũng sẽ hội đàm với tướng.

Mỗi lần hội đàm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhiều vị khách khác nhau, nếu quý thành chủ không muốn, có thể nhấn Khác để thay đổi. Tuy nhiên, mỗi lần đổi sẽ tốn 10 vàng.

Ngoài các bảo vật, hội đàm còn có thể nhận được vàng, ngân lượng, lòng dân, uy danh...

Hội đàm với mèo con nhận được nhẫn Văn Kim Giới.

Hội đàm với tướng Trương Man Thàn sẽ được đầu quân.

Hội đàm với quan văn sẽ nhận được Uy danh.

Chúc quý thành chủ hội đàm thành công!