Hệ thống Tướng khí đơn đấu tại Lôi Đài (P.3)

Quý thành chủ kính mến,

Khi dùng võ tướng ứng thí Lôi Đài, bắt buộc quý thành chủ phải trang bị cho tướng của mình 3 loại tướng khí: loại gây sát thương, loại võ lực và loại tăng sinh lực.

Trong loạt bài viết này, Ngọa Long bổn trang sẽ giới thiệu hệ thống Tướng khí của võ tướng dùng để đơn đấu tại Lôi Đài.

Tướng khí cũng được phân loại sức mạnh theo màu sắc: trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím.

Dưới đây là danh sách các tướng khí tăng sinh lực.

STT Màu Hình ảnh Tướng khí Cấp hiển thị Sinh lực Giá bán (bạc)
1 Trắng Hàn Luận Cấp 1 500 4.000
2 Phỉ Thúy Cấp 2 1.000 6.000
3 Hành Quân Tán Cấp 3 1.500 8.000
4 Xanh lam Bích Ngọc Cấp 4 2.000 10.000
5 Bạch Hoàn Cấp 5 2.500 12.000
6 Thanh Châu Cấp 6 3.000 14.000
7 Xanh lục Quỷ Đai Phù Cấp 7 3.500 16.000
8 Chỉ Chưởng Đồ Cấp 8 4.000 18.000
9 Nhẫm Lộ Cấp 9 4.500 20.000
10 Chân Hình Đồ Cấp 10 5.000 22.000
11 Vàng Phương Tôn Cấp 11 5.500 24.000
12 Thái Sinh Phù Cấp 12 6.000 26.000
13 Đồng Xa Mã Cấp 13 6.500 28.000
14 Tam Hoàng Văn Cấp 14 7.000 30.000
15 Đỏ Thiết Kính Cấp 15 7.500 32.000
16 Thần Đơn Kinh Cấp 16 8.000 34.000
17 Cửu Cung Tích Cấp 17 8.500 36.000
18 Lão Quân Phù Cấp 18 9.000 38.000
19 Tím Long Tử Kính Cấp 19 9.500 40.000
20 Chân Long Tỉ Cấp 20 10.000 42.000