Hệ thống Tướng khí đơn đấu tại Lôi Đài (P.2)

Quý thành chủ kính mến,

Khi dùng võ tướng ứng thí Lôi Đài, bắt buộc quý thành chủ phải trang bị cho tướng của mình 3 loại tướng khí: loại gây sát thương, loại võ lực và loại tăng sinh lực.

Trong loạt bài viết này, Ngọa Long bổn trang sẽ giới thiệu hệ thống Tướng khí của võ tướng dùng để đơn đấu tại Lôi Đài.

Tướng khí cũng được phân loại sức mạnh theo màu sắc: trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím.

Dưới đây là danh sách các tướng khí tăng võ lực.

STT Màu Hình ảnh Tướng khí Cấp hiển thị Võ lực Giá bán (bạc)
1 Trắng Đoản Kích Cấp 1 3 4.000
2 Giác Chùy Cấp 2 6 6.000
3 Phượng Đao Cấp 3 9 8.000
4 Xanh lam Thiết Tật Đóa Cấp 4 12 10.000
5 Roi Sắt Cấp 5 15 12.000
6 Tích Mâu Cấp 6 18 14.000
7 Xanh lục Thiết Chùy Cấp 7 21 16.000
8 Lưỡng Đao Cấp 8 24 18.000
9 Song Nhẫn Phủ Cấp 9 27 20.000
10 Kim Mã Thoa Cấp 10 30 22.000
11 Vàng Quạt Lông Cấp 11 33 24.000
12 Long Thương Cấp 12 36 26.000
13 Cổ Đĩnh Đao Cấp 13 39 28.000
14 Thất Tinh Đao Cấp 14 42 30.000
15 Đỏ Thanh Kiếm Cấp 15 45 32.000
16 Ỷ Thiên Kiếm Cấp 16 48 34.000
17 Song Cổ Kiếm Cấp 17 51 36.000
18 Dưỡng Cơ Cung Cấp 18 54 38.000
19 Tím Bát Mâu Cấp 19 57 40.000
20 Yển Đao Cấp 20 60 42.000