Hệ thống Tướng khí đơn đấu tại Lôi Đài (P.1)

Quý thành chủ kính mến,

Khi dùng võ tướng ứng thí Lôi Đài, bắt buộc quý thành chủ phải trang bị cho tướng của mình 3 loại tướng khí: loại gây sát thương, loại võ lực và loại tăng sinh lực.

Trong loạt bài viết này, Ngọa Long bổn trang sẽ giới thiệu hệ thống Tướng khí của võ tướng dùng để đơn đấu tại Lôi Đài.

Tướng khí cũng được phân loại sức mạnh theo màu sắc: trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím.

Dưới đây là danh sách các tướng khí gây sát thương.

STT Màu Hình ảnh Tướng khí Cấp hiển thị Sát thương Giá bán (bạc)
1 Trắng Phi Đao Cấp 1 100 4.000
2 Sủy Thủ Kiếm Cấp 2 200 6.000
3 Ném Tên Cấp 3 300 8.000
4 Xanh lam Ám Tiễn Cấp 4 400 10.000
5 Phi Tiêu Cấp 5 500 12.000
6 Phóng Kích Cấp 6 600 14.000
7 Xanh lục Ném Búa Cấp 7 700 16.000
8 Lưu Tinh Chùy Cấp 8 800 18.000
9 Long Tu Câu Cấp 9 900 20.000
10 Vàng Gia Cát Nỏ Cấp 10 1.000 22.000
11 Tước Mã Nhẫn Cấp 11 1.100 24.000
12 Đồ Độc Kiếm Cấp 12 1.200 26.000
13 Cốt Đinh Cấp 13 1.300 28.000
14 Thích Yêu Thủ Cấp 14 1.400 30.000
15 Đỏ Hầu Tiêu Cấp 15 1.500 32.000
16 Lăng Thích Cấp 16 1.600 34.000
17 Đoạn Tí Phủ Cấp 17 1.700 36.000
18 Toái Cốt Chùy Cấp 18 1.800 38.000
19 Tím Sác Tâm Kích Cấp 19 1.900 40.000
20 Đoạt Mục Nỏ Cấp 20 2.000 42.000