Giới thiệu Thư tịch Ngọa Long (P.2)

Quý thành chủ kính mến,

Như quý thành chủ đã biết, hệ thống trang bị của Ngọa Long được phân chia đẳng cấp theo màu sắc và có thứ tự mạnh dần như sau: trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím.

Với những trang bị màu trắng, quý thành chủ có thể dùng bạc để mua ở Cửa hiệu. Nhưng với những trang bị màu khác, quý thành chủ phải tham gia Phó bản hoặc các hoạt động khác trong game thì mới có thể đoạt được.

Trong bài này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về trang bị Thư tịch màu vàng, đỏ và tím.

STT Hình ảnh Thư tịch Yêu vầu Cấp võ tướng Thuộc tính cơ bản Cường hóa tăng Giá bán (bạc)
1 Hoài Nam Tử 40 215 24 14.000
2 Thanh Nang 45 240 24 15.000
3 Thanh Lĩnh 50 265 24 17.500
4 Càn Tượng Chú 55 290 24 18.500
5 Ngô Việt 60 315 24 20.000
6 Mãnh Đức Thư 60 375 28 25.000
7 Bình Thuật 70 435 28 26.000
8 24 Binh Pháp 80 495 28 28.000
9 Độn Giáp Thư 80 575 32 30.000