Giới thiệu Thư tịch Ngọa Long (P.1)

Quý thành chủ kính mến,

Như quý thành chủ đã biết, hệ thống trang bị của Ngọa Long được phân chia đẳng cấp theo màu sắc và có thứ tự mạnh dần như sau: trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím.

Với những trang bị màu trắng, quý thành chủ có thể dùng bạc để mua ở Cửa hiệu. Nhưng với những trang bị màu khác, quý thành chủ phải tham gia Phó bản hoặc các hoạt động khác trong game thì mới có thể đoạt được.

Trong bài này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về trang bị Thư tịch màu xanh lam và xanh lục.

STT Hình ảnh Thư tịch Yêu vầu Cấp võ tướng Thuộc tính cơ bản Cường hóa tăng Giá bán (bạc)
1 Kinh Thư 15 60 16 4.000
2 Tam Lược 19 72 16 5.000
3 Lễ Ký 24 87 16 6.000
4 Chu Thư Phù 27 96 16 7.000
5 Chiến Sách 31 108 16 8.000
6 Tứ Dân Lệnh 35 120 16 9.000
7 Hán Thư 30 135 20 11.500
8 Úy Liêu Tử 34 151 20 13.000
9 Lục Thao 38 167 20 10.000
10 Thương Quân 42 183 20 12.500
11 Tứ Tượng 46 199 20 14.000
12 Liệt Nữ 50 215 20 15.000