Giới thiệu Áo choàng Ngọa Long (P.2)

Quý thành chủ kính mến,

Như quý thành chủ đã biết, hệ thống trang bị của Ngọa Long được phân chia đẳng cấp theo màu sắc và có thứ tự mạnh dần như sau: trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím.

Với những trang bị màu trắng, quý thành chủ có thể dùng bạc để mua ở Cửa hiệu. Nhưng với những trang bị màu khác, quý thành chủ phải tham gia Phó bản hoặc các hoạt động khác trong game thì mới có thể đoạt được.

Trong bài này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về trang bị Áo choàng màu vàng, đỏ và tím.

STT Hình ảnh Thư tịch Yêu vầu Cấp võ tướng Thuộc tính cơ bản Cường hóa tăng Giá bán (bạc)
1 Vãn Khê 40 210 14 14.000
2 Tử Hà 45 235 14 15.000
3 Đoạn Giang 50 260 14 17.500
4 Tam Tài 55 285 14 18.500
5 Xích Ngấn 60 310 14 20.000
6 Mộng Cảnh Sa 60 370 16 25.000
7 Hoàng Đỉnh 70 430 16 26.000
8 Thương Huyền 80 490 16 28.000
9 Võ Thánh 80 570 18 30.000