Dời thành đến Trường An

Dời thành đến Trường An là nhiệm vụ bắt buộc mà tất cả quý thành chủ phải làm để có thể tham gia vào một trong ba nước Ngụy Thục Ngô. Để đến Trường An, quý thành chủ cần phải thăng cấp đến level 11 và dẹp được thế lực loạn giặc Hoàng Cân - Khúc Dương chiến, đánh bại Trương Bảo.

Khi vừa nâng cấp thành lên 11, quân sư của quý thành chủ sẽ thông báo.

Lúc này, quý thành chủ đã có quyền chọn lựa quốc gia mà mình muốn phụng sự.

Sau khi chọn quốc gia, quý thành chủ sẽ được ở khu vực ngẫu nhiên. Trong thành xuất hiện nhiều kiến trúc hơn: ruộng, kho lương, dân cư...

Đặc biệt khu vực Tài nguyên được mở ra ở bên ngoài thành.

Quý thành chủ phải đặc biệt chú ý, trên Ruộng hoặc Khoáng đều có thế lực bản địa canh giữ, phải đánh bại chúng rồi mới được chiếm lĩnh. Nếu tài nguyên đã có thành chủ khác chiễm lĩnh thì phải đánh bại họ.

Đây là một vài nét sơ lược của thành chủ khi đạt đến cấp độ 11 và dời thành đến Trường An. Ngọa Long bổn trang có đôi lời giới thiệu để quý thành chủ hiểu rõ hơn và nắm được những khái niệm cơ bản. Con đường phía trước vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón. Đặc biệt là tiếp tục chinh chiến với giặc Trương Giác - Quảng Tông. Kính chúc quý thành chủ sớm dẹp loạn đảng, đạt thành sự nghiệp, lưu danh thiên hạ.