Đổi mới hệ thống săn bắn

Quý thành chủ kính mến,

Nằm trong đợt cập nhật phiên bản mới Hoàng Quyền Bá Nghiệp, hệ thống săn bắn cũng đã được Ngọa Long bổn trang thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của đông đảo quý thành chủ gần xa.

Nếu như trước đây thời gian Săn bắn kéo dài với 200 mũi tên, thì hiện ở phiên bản mới, thời gian săn bắn được rút ngắn lại với 70 mũi tên.

Theo đó, số lượng tên bắn vào con thú cũng cần ít hơn. Chẳng hạn, khi bắn gấu để lấy quân lệnh, chỉ cần 3 mũi thay vì 8 mũi như trước đây, bắn hổ chỉ cần 3 mũi tên, bắn tê giác chỉ cần 2 mũi...

Hơn nữa, khi săn bắn được thú, điểm chiến công và bạc giành được cũng cao hơn so với phiên bản cũ.

Như vậy, quý thành chủ sẽ tiết kiệm được thời gian săn bắn để tham gia các hoạt động khác.