Chuyển sinh võ tướng

Sau một thời gian trải nghiệm cùng Ngọa Long, ắt hẳn quý thành chủ đã biết, thuộc tính sơ khai của mỗi võ tướng đều không giống nhau. Tuy nhiên, thuộc tính ban đầu đó không phải là thuộc tính cuối cùng của võ tướng.

Một võ tướng ưu tú, không chỉ nhìn vào thuộc tính ban đầu để đánh giá, mà phần thuộc tính tăng thêm cũng vô cùng quan trọng.

Mỗi võ tướng đều có giá trị tăng thêm thuộc tính nhất định, võ tướng sau khi chuyển sinh, sẽ thu được một phần thuộc tính tăng thêm nhất định. Lần chuyển sinh đầu tiên yêu cầu võ tướng phải đạt cấp 60, lần chuyển sinh sau chỉ cần tăng 5 cấp so với cấp độ của lần chuyển sinh trước đó.

Những võ tướng có thuộc tính sơ cấp thấp, thông qua chuyển sinh có thể được nâng lên thành võ tướng siêu cấp.

Ví dụ như Liêu Hóa của nước Thục, tuy thuộc tính ban đầu không cao, đều chỉ 70+, có lẽ rất nhiều người không dùng anh ta, Nhưng nhân vật này lại có giá trị tăng thêm của thuộc tính là 3+, tuyệt đối có thể sau chuyển sinh nhiều lần mà đạt đến thuộc tính 100+.

Võ tướng thông qua chuyển sinh có thể thu được nhiều thuộc tính rất xuất sắc, dần dần sẽ tạo ra võ tướng dũng mãnh tài giỏi.