Chơi Ngọa Long trên Ipad và Iphone

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được giới thiệu cách thức chơi Ngọa Long trên Ipad và Iphone (từ 3S trở lên) do thành chủ có nick diễn đàn là OanhHungCuongLong cung cấp.

Như hướng dẫn, do Ipad không hỗ trợ Java nên các thành chủ không thể chơi được webgame. Muỗn khắc phục, quý thành chủ có thể vào iTunes tải Puffin web browser free về Ipad. Quý thành chủ có thể tải bản chính thức với 0,99$.

Hạn chế duy nhất của ứng dụng này là chat sẽ chậm hơn, còn các tính năng của Ngọa Long như Lôi Đài, Phó Bản, chiếm ruộng... vẫn có thể tiến hành bình thường.

Kính mời quý thành chủ bàn luận về chủ đề này tại diễn đàn Ngọa Long.