Chiến mã màu vàng

Quý thành chủ kính mến,

Như quý thành chủ đã biết, hệ thống trang bị của Ngọa Long được phân chia đẳng cấp theo màu sắc và có thứ tự mạnh dần như sau: trắng, xanh lam, xanh lục, vàng, đỏ, tím.

Với những trang bị màu trắng, quý thành chủ có thể dùng bạc để mua ở Cửa hiệu. Nhưng với những trang bị màu khác, quý thành chủ phải tham gia Phó bản hoặc các hoạt động khác trong game thì mới có thể đoạt được.

Trong bài này, Ngọa Long bổn trang xin được giới thiệu về trang bị Chiến mã màu vàng.

STT Hình ảnh Chiến mã Yêu vầu Cấp võ tướng Thuộc tính cơ bản Cường hóa tăng Giá bán (bạc)
1 Xích Thố Thú 40 215 24 14.000
2 Đạp Tuyết 45 240 24 15.000
3 Đằng Vụ 50 265 24 17.500
4 Truy Phong 55 290 24 18.500
5 Kim Giáp Truy 60 315 24 20.000