Cách dùng Vàng trong Ngọa Long

Vàng chính là một đơn vị tiền tệ hết sức quan trọng trong Ngọa Long mà quý thành chủ có thể có được bằng cách nạp thẻ. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cách để có được vàng. Trước hết, hãy cùng Ngọa Long tham khảo các tác dụng mà vàng đem lại.

Tác dụng

1. Tăng thêm lượt để xây được nhiều nhà hơn, rút ngắn thời gian xây nhà.

2. Tăng thêm lượt để tăng cấp cho các danh tướng yêu thích của bạn. Tăng cường nâng cấp kinh nghiệm cho danh tướng.

3. Giảm thời gian nâng cấp đồ trong cửa hiệu.

4. Giảm thời gian nâng cấp các kỹ năng, thế trận cho quân đội.

5. Tăng cấp V.I.P của bạn.

6. Mua bạc là đơn vị tiền tệ trong game.

7. Mua các đồ dùng mà bạc không thể mua được như ấn tín, ngọc…

8. Và còn rất nhiều tác dụng khác mà qúy thành chủ có thể tự khám phá!

Làm sao để có Vàng

Ngoài việc nạp thẻ, quý thành chủ có thể nhận được vàng bằng nhiều cách khác nhau.

Đăng nhập các máy chủ vào ngày Open Beta 16/12/2011 để nhận vàng chào mừng.

Tham gia các sự kiện tại diễn đàn và fanpage.

Thu thuế trong thành chính: Thông qua giao diện thu thuế trong thành chính, bạn sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được vàng. Thường là 10 đồng. Số lượng vàng và cơ hội nhận nhận được vàng được sẽ phụ thuộc vào công trình Xưởng đúc tiền xuất hiện khi thành chính đạt cấp 70. Cấp xưởng đúc tiền càng cao cơ hội nhận được vàng khi thu thuế sẽ tăng lên.

Đạt được thành tựu, bạn sẽ được thưởng vàng tùy theo cấp độ.

Nhận vàng thông qua hội đàm ở Tửu quán.