Bạn đã biết cách sử dụng Võ Hồn?

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin được có một vài hướng dẫn khi quý thành chủ trải nghiệm tính năng Võ Hồn trong bài dưới đây.

Khi thành chính đạt cấp 120, Tháp thí luyện nâng lên 120, mở ra sẽ có thể vào Võ Hồn.

Nhấp vào Võ Hồn

Đánh Tinh Tượng

Tham gia tính năng đánh Tinh Tượng thành công sẽ nhận được Võ Hồn, đồng thời có tỷ lệ nhất định kích hoạt Tinh Tượng cấp cao.

Đánh Tinh Tượng thành công sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 Hồn Tinh tượng của Thượng Cổ Tứ Đại Thần Thú.

Số điểm theo cấp Tinh Tượng như bảng sau đây:

Võ Hồn/ Tinh Tướng Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6
Số điểm hồn tướng 100 200 300 500 800 1.200
Hồn Thanh Long 20 48 80 140 240 400
Hồn Bạch Hổ 20 48 80 140 240 400
Hồn Huyền Vũ 20 48 80 140 240 400
Hồn Chu Tước 20 48 80 140 240 400
  • Võ Hồn có 4 loại: hồn Thanh Long, hồn Bạch Hổ, hồn Huyền Vũ, hồn Chu Tước tương ứng với 4 NPC Tinh Tượng.
  • Tấn công Tinh Tượng thất bại sẽ không nhận được bất cứ phần thưởng nào.
  • Mỗi lần tiêu hao 20 vạn bạc lập tức có thể đánh Tinh Tượng cấp 4.

Truyền Võ Hồn

Sau khi đánh Tinh Tượng nhận được điểm Võ Hồn, quý thành chủ có thể truyền Võ Hồn cho võ tướng được chọn:

Công dụng của các loại hồn như sau:

  • Hồn Thanh Long có thể tăng toàn diện lực công kích của tướng, bao gồm kỹ năng và lực công kích thường.
  • Hồn Bạch Hổ có thể làm cho tướng bỏ qua sát thương phòng thủ của địch, cho sát thương nhất định.
  • Hồn Huyền Vũ có thể tăng toàn diện lực phòng của tướng, bao gồm kỹ năng và lực công kích thường.
  • Hồn Chu Tước có thể làm cho sinh mệnh của tướng tăng lên lượng lớn.

Phần hướng dẫn này ít nhiều sẽ giúp quý thành chủ dễ dàng mường tượng ra cách thức để có và sử dụng Võ Hồn. Tuy nhiên, không gì thích thú hơn việc được chính mình trải nghiệm tính năng này! Vậy, kính mời quý thành chủ hãy thử tính năng mới sau thời gian cập nhật game vào lúc 04 giờ sáng này 16/03/2012.

Kính chúc quý thành chủ có những trải nghiệm đầy thách thức và thú vị!