Thông báo bảo trì Diễn đàn

Quý thành chủ kính mến,

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên BQT sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG để nâng cấp hệ thống.

  • Thời gian bảo trì dự kiến: từ 09h00 đến 11h00 sáng thứ Hai 24/9/2012.

Nếu hoàn thành sớm, BQT sẽ mở diễn đàn sớm hơn thời gian dự kiến.

Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn VNG. Sau thời gian trên, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên.

Ngọa Long bổn trang kính báo!