Tại sao đặt tên Ngọa Long?

Quý thành chủ kính mến,

Đã có khi nào quý thành chủ thắc mắc rằng, tại sao bổn trang lại lấy tên Ngọa Long để đặt cho một web game chiến thuật.

Trước hết phải kể đến bối cảnh của trò chơi được lấy từ thời Tam Quốc. Với thế gạc ba chân Ngụy Thục Ngô, 3 quốc gia đều có những chủ tướng dũng mãnh và tài ba.

Ai cũng biết, Ngọa Long chính là tên gọi khác của Khổng Minh Gia Cát Lượng, vị quân sư tài ba phò tá Lưu Bị làm nên đại nghiệp.

Nhưng với thiển ý của mình, bổn trang cho rằng Ngọa Long mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Những người tải giỏi ẩn hiện khắp nơi, đó mới chính là những ngọa long mà bổn trang hướng đến.

Tại diễn đànNgọa Long, các thành chủ hiện đang bàn luận rất sôi nổi về cái tên của game. Vậy chính kiến của thành chủ thì sao? Hãy cùng bàn luận thêm tại đây.