[Sự kiện diễn đàn] Đổi lúa nhận quà

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được giới thiệu tới quý thành chủ sự kiện lớn tại diễn đàn Ngọa Long: Đổi lúa nhận quà!

Địa điểm và đối tượng

Địa điểm: diễn đàn của Ngọa Long.

Đối tượng: Tất cả các thành viên của diễn đàn.

Thời gian

Diễn ra duy nhất trong một ngày 8/5/2012.

Giải thưởng

Chi tiết số lượng Bài viếtLúa cũng như phần quà sẽ được công bố vào sáng ngày 8/5/2012 tại trang Đổi lúa nhận quà.

Nội dung

 • Dành cho tất cả thành viên diễn đàn VNG.
 • Nhóm CTV diễn đàn không được tham gia.
 • Có 3 đợt đổi quà trong ngày : 10h -> 11h , 14h -> 15h , 21h -> 22h.
 • Thành viên được phép tham gia nếu thỏa điều kiện BTC đưa ra:
  • Số lượng bài viết.
  • Số lượng lúa đổi.

Hình thức

 • Thành viên tiến hành đổi lúa để nhận hộp quà.
 • Giới hạn số lượng mỗi loại hộp quà/ từng loại.
 • Đúng thời điểm diễn ra chương trình, BQT sẽ mở topic để thành viên đổi quà, chỉ nhận đúng số lượng đổi sớm nhất và chính xác nhất.
 • BTC sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện trên từng nick và thông báo Xác nhận cho những nick thỏa điều kiện. Tiến hành trừ lúa và khuyến mãi kèm theo.
 • Zing Xu sẽ lập danh sách add sau khi kết thúc chương trình.

Quy định về giải thưởng

 • Quà đã đổi miễn trả lại sau 24h kể từ thời điểm đổi.
 • Thời gian xử lý khiếu nại các vấn đề liên quan: 3 ngày sau khi đổi quà.
 • Trường hợp có khiếu nại về việc Nick diễn đàn và ID nhận zing xu không cùng chủ sở hữu, BTC sẽ yêu cầu thành viên xác nhận thông qua tin nhắn diễn đàn.
  • 1. Thành viên gởi tin nhắn diễn đàn xác nhận cho BTC. Nếu thông tin chính xác BTC chấp nhận đổi quà.
  • 2. Nếu gửi tin nhắn không chính xác sau này, BTC hủy bỏ giao dịch.