Máy chủ Thủy Long khủng nhất Ngọa Long?

Quý thành chủ kính mến,

Các thành chủ của máy chủ Thủy Long hiện đang rất hãnh diện vì họ sở hữu tới 5 thành chủ đạt đẳng cấp 150, 30 thành chủ đạt đẳng cấp 140.

Tuy nhiên, một thành chủ tên là NHẠC PHI THIÊN MÔN lại cho rằng Ngụy mới là quốc gia mạnh nhất.

Theo quý thành chủ thì ai mới là người mạnh nhất? Mời quý thành chủ thảo luận đề tài này tại đây.