Chính thức cho phép mở box Quân Đoàn

Quý thành chủ kính mến!

Sau khi mở thử nghiệm box Quân Đoàn trong diễn đàn, Ngọa Long bổn trang nhận thấy đây là một sân chơi mới mẻ và rất cần thiết để các thành chủ có một nơi giao lưu và chia sẻ thông tin. Đây là một ngôi nhà chung nhằm hỗ trợ cho việc tham gia Quân đoàn chiến của các thành chủ.

Vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, quý thành chủ có nhu cầu có thể vào diễn đàn để tạo box cho Quân đoàn của mình hoạt động.

Lưu ý: Các Quân đoàn sẽ tự tổ chức hoạt động, tự thu hút thành viên và tự do thảo luận (nhưng vẫn theo luật chung của diễn đàn và sự quản lý của BQT). Các Quân đoàn muốn mở box phải đáp ứng đầu đủ các luật đã đề ra.