05/06: Bảo trì diễn đàn VNG

B
ổn trang xin được thông báo,

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên  BQT sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG để cập nhật:

  • Thay đổi toàn bộ giao diện của diễn đàn.
  • Mở chức năng Music gif.

Thời gian bảo trì dự kiến: từ 09h đến 15h00 ngày 05/6/2012.

Nếu việc nâng cấp hoàn thành trước thời gian trên chúng tôi sẽ mở lại sớm hơn dự kiến. Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn VNG. Sau thời gian trên, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên.