Thông tin cập nhật sửa lỗi trong game

Quý thành chủ kính mến,

Hai nội dung được sửa lỗi rạng sáng nay 22/2/2013 được khá nhiều thành chủ quan tâm là lỗi cộng dồn thuộc tính của trang bị và của Hiền Thê, nay bổn trang xin được thông báo chính xác lại thông tin như sau:

  • Tri kỷ sẽ được cộng dồn nhưng hiện tại đang bị lỗi cộng thiếu cho quý thành chủ theo tỷ lệ nhất định. Chỉ ảnh hưởng đến những thành chủ sử dụng 2 tri kỷ trở lên cùng 1 loại (mưu công, chiến công, tấn công, phòng thủ...).
    • Ví dụ: Lữ Linh Khởi +2267 chiến công (cấp thân mật 57), Trương Oanh Oanh +1296 chiến công (cấp thân mật 43). Đáng lẽ là 2 chỉ số trên cộng lại mới là kết quả đúng, tuy nhiên thực tế là thành chủ chỉ được +3045 chiến công, thiếu theo tỷ lệ dẫn đến điểm cộng dồn thiếu đi chứ không hẳn là mất hoàn toàn hiệu lực cộng dồn.
  • Hiền Thê vẫn cộng theo tỉ lệ % cho 6 thuộc tính khi đi phó bản, nhưng khi thành chủ tấn công nhau thì Hiền Thê vẫn chưa cộng thêm.

Bản cập nhật sửa lỗi rạng sáng nay đã được khắc phục các vấn đề trên, mong quý thành chủ bỏ qua cho sự bất tiện này. Xin chân thành cảm ơn!

Bổn trang kính báo!