Ngọa Long tung phiên bản cập nhật đầu năm

Quý thành chủ kính mến,

Mời các thành chủ cùng trải nghiệm tính năng mới trong phiên bản cập nhật nhỏ của Ngọa Long vào rạng sáng mai!

Tối ưu hóa tính năng Đoạt Thành Chiến

 • Thêm phần thưởng Quân Công cho người liên tục hạ nhiều kẻ địch.
 • Thời gian báo danh của Đoạt Thành Chiến giảm xuống còn 5 phút.
 • Thêm nút “Thoát”, Thành chủ sau khi thoát ra trong khoảng thời gian nhất định vẫn có thể vào lại chiến trường.

Tối ưu hóa tính năng khác

 • Tháp thí luyện không cần cấp VIP vẫn có thể tự động vượt tháp, mỗi lần tự vượt tháp chỉ còn tiêu phí 1 vàng, nếu cấp VIP từ 3 trở lên có thể sử dụng tính năng này miễn phí.
 • Thời gian chiếm lĩnh tài nguyên khoáng, ruộng tăng lên 6 giờ.
 • Đầu tư mở rộng Thành trì tăng thu phí lên gấp 3 lần, phần thưởng nhận được cũng tăng lên 3 lần, thời gian chờ tăng lên 24 giờ.
 • Bỏ thời gian chờ cướp thuyền mậu dịch.
 • Bỏ thời gian chờ cướp đoạt ruộng, khoáng.
 • Bỏ thời gian chờ chiêu mộ nghĩa binh.
 • Bỏ thời gian chờ thu hoạch ruộng.
 • Bỏ thời gian chờ trưng thu.
 • Bỏ thời gian chờ sản xuất thông thường.

Phó bản mới Thế lực Văn Ương - Địch Đạo Chiến

 • Phần thưởng thành tựu: chiến mã cấp 110 Tử Kì Lân.

 • Phần thưởng vượt phó bản:  Tranh Long Ngọc x 50.

Bổn trang kính báo!