Giải đáp thắc mắc về tính năng Loạn Thế Giai Nhân

Quý thành chủ kính mến,

Sau một thời gian ngắn ra mắt tính năng Loạn Thế Giai Nhân, có rất nhiều thành chủ còn thắc mắc về nó. Vì vậy BĐH Ngọa Long đã sớm tổng hợp các thắc mắc của cộng đồng và đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để giúp các thành chủ có thể hiểu rõ tính năng này!

Vậy kính mời quý thành chủ cùng tham khảo để có được định hướng phát triển khi trải nghiệm tính năng mới mẻ này!

Câu hỏi 1: Câu hỏi đầu tiên mình đặt ra là ngay từ cấp thân mật 1 có thể tặng Danh Phẩm cho mỹ nhân được không?

Danh Phẩm chỉ có thể tặng cho mỹ nhân có cấp thân mật từ 15 trở đi.

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu loại tri kỉ tất cả?

Tri Kỉ không phân biệt loại, nhưng mỹ nhân thì có mỹ nhân tên tím và mỹ nhân tên cam, những mỹ nhân tên cam khi trở thành Tri Kỉ hoặc Hiền Thê sẽ cộng thuộc tính nhiều hơn các mỹ nhân tên tím. Mỗi mỹ nhân đều có điểm cộng thuộc tính cho Thành Chủ khác nhau trong 6 loại chỉ số: Tấn công thường, phòng thủ thường, mưu công, mưu phòng, chiến công, chiến phòng.

Mỹ nhân tên cam chỉ gặp được qua chức năng Tìm cao cấp.

Câu hỏi 3: Mình gặp được 1 NPC cam, trò chuyện xong thì làm thế nào để trò chuyện tiếp, vì thấy khi trò chuyện 1 lần thì chữ trò chuyện bị mờ đi.

Vào Dinh Phủ, Khi bạn gặp được một mỹ nhân và trò chuyện xong thì mỹ nhân đó sẽ biến mất, sau khi Đến nơi khác hoặc Tìm cao cấp nếu gặp lại mỹ nhân đó thì bạn sẽ có thể trò chuyên lần nữa (điểm thân mật mỗi lần trò chuyện tăng từ 15 đến 20 điểm).

Câu hỏi 4: Điểm cộng thuộc tính của các Tri Kỉ có cộng dồn hay không? Tri Kỉ cùng loại mưu công, ví dụ Hoàng Nguyệt Anh và Chân Cơ, nếu chọn cả 2 mỹ nhân này làm Tri Kỉ thì có được cộng dồn điểm mưu công với nhau không?

Các Tri Kỉ có cùng thuộc tính sẽ được cộng dồn, nếu có 2 hoặc 3 Tri Kỉ cùng cộng một loại thuộc tính thì điểm thuộc tính được cộng thêm của Thành Chủ là tổng điểm thuộc tính cộng thêm của các Tri Kỉ này.

VD: Hoàng Nguyệt Anh cấp thân mật 100 được cộng 5000 mưu công, Chân Cơ cấp thân mật 70 được cộng 3500 mưu công, nếu chọn 2 mỹ nhân này làm Tri Kỉ thì tổng cộng Thành Chủ được cộng thêm 8500 mưu công.

Câu hỏi 5: Số Tri Kỉ cộng cùng thuộc tính tối đa được sử dụng là bao nhiêu?

Có tổng cộng 6 vị trí dành cho Tri Kỉ, và điểm thuộc tính được cộng dồn nên về lí thuyết có thể có 6 Tri Kỉ cộng cùng thuộc tính được sử dụng.

Câu hỏi 6: Trỉ Kỉ sau khi tuyệt giao rồi có thể trở lại thành Trỉ Kỉ không, và sau khi tuyệt giao liệu có bị mất trong danh sách mỹ nhân không? Có thể thay trỉ kỉ như là thay ấn không?

Tri Kỉ khi tuyệt giao sẽ bị giảm 1 cấp thân mật, sau này vẫn có thể tìm lại và chọn trở thành Tri Kỉ lại. Việc thay Tri Kỉ có thể thực hiện như thay ấn với điều kiện các Tri Kỉ phải có cấp thân mật từ 15 trở lên.

VD: Tri Kỉ Chân Cơ có cấp thân mật 16, khi chọn Tuyệt Giao, Chân Cơ sẽ không còn nằm trong danh sách Tri Kỉ và cấp thân mật bị giảm 1 cấp, sau này có thể dùng chức năng tìm cap cấp để gặp lại Chân Cơ (lúc này có cấp thân mật là 15) và chọn Chân Cơ làm Tri Kỉ lần nữa.

Câu hỏi 7: Khi đạt cấp thân mật 15, mình tặng danh phẩm thì độ thân mật sẽ tăng như thế nào? Có bao nhiêu loại Danh Phẩm và mỗi loại tăng bao nhiêu độ thân mật.

Hiện có 5 loại danh phẩm:

1- Hoàng Lạp Thạch tăng 36 điểm thân mật 1 lần (đổi Quân Công hoặc nhận được từ việc trò chuyện với NPC trong Dinh Phủ)

2- Tơ lụa tăng 50 điểm thân mật 1 lần (nhận được từ việc trò chuyện với NPC trong Dinh Phủ)

3- Phụng Hương Nang tăng 70 điểm thân mật 1 lần (đổi bằng Quân Công)

4- Vân Hương Nang tăng 140 điểm thân mật 1 lần (đổi bằng Quân Công)

5- Trân Châu Liên tăng 466 điểm thân mật 1 lần (đổi bằng Quân Công)

Câu hỏi 8: Cấp thân mật là 15 thì mỗi ngày có 10 lần nói chuyện không cần đến nơi khác để tìm lại NPC nữ đó nửa mà có thể nói chuyện ngay?

Khi đạt Cấp thân mật với NPC nữ là 15, tìm gặp lại NPC nữ đó có thể chọn làm Tri Kỉ, khi đó sẽ có thể trò chuyện trực tiếp và tặng danh phẩm cho Tri Kỉ này mà không cần tìm nữa. 

Câu hỏi 9: Khi nào các thuộc tính cộng thêm mới được cộng vào nhân vật?

Khi đã kết giao thành Tri Kỉ hoặc Tri Kỉ trở thành Hiền Thê, các thuộc tính cộng thêm sẽ được cộng vào nhân vật.

Câu hỏi 10: Giữa mỹ nhân tím và mỹ nhân cam, ngoài chỉ số cộng mặc định sẵn khi trưởng thành sẽ chênh lệch ra, còn có gì khác biệt không? có phải mỹ nhân cam sẽ sinh con mạnh hơn?

Mỹ nhân tím khi thành Hiền Thê cộng 20% 6 loại thuộc tính, mỗi cấp thân mật tăng thêm 0.5%, nếu đạt max cấp 100, thì Hiền Thê tím sẽ có thể cộng 50% 6 loại thuộc tính, trong khi Hiền Thê cam cộng đến 70%. Nhưng việc tăng cấp thân mật của mỹ nhân cam luôn luôn cần nhiều điểm hơn mỹ nhân tím.

Câu hỏi 11: Điểm thuộc tính cộng thêm của Tri Kỉ và Hiền Thê tăng cho đội hình tướng của mình hay sao?

Điểm thuộc tính cộng thêm của Tri Kỉ và Hiền Thê tăng cho đội hình chính của Thành Chủ, cũng giống như các Quân Ấn trong phần Võ Tướng.

Câu hỏi 12: Khi Tri Kỉ đạt cấp thân mật 40 thì có thể hỏi cưới làm vợ, vậy nếu cầu thân thất bại thì có  còn là tri kỷ của mình nữa hay không? và mình phải nói chuyện lại từ đầu hay sao?

Khi Tri Kỉ đạt cấp 40, trò chuyện tiếp với Tri Kỉ sẽ có cơ hội xuất hiện sự kiện cầu thân, sự kiện này có 25% cơ hội giúp cho Thành Chủ có được Hiền Thê là Tri Kỉ đó, nếu cầu thân thất bại, Tri Kỉ đó vẫn nằm trong danh sách Tri Kỉ của Thành Chủ và giữ nguyên cấp thân mật đang có.

Câu hỏi 13: Cho hỏi sao Hiền Thê tăng hết các chỉ số vậy? Cái chỉ số lúc đầu (1 trong 6 cái) giờ nằm ở đâu?

Hiền Thê sẽ tăng hết 6 loại chỉ số theo tỉ lệ phần trăm. Riêng chỉ số lúc đầu của Hiền Thê (là chỉ số cộng thêm của 1 trong loại thuộc tính) sẽ không cộng thêm cho Thành Chủ.

Câu hỏi 14: Nếu  lấy 1 trong 6 Tri kỉ để cưới làm vợ, sau khi cưới thì thuộc tính gốc của vợ xóa hết phải không? thay vào đó là tăng % thuộc tính theo cấp thân mật của vợ? Nếu như thế thì phải thêm 1 tri kỷ thế vào chỗ của vợ vừa cưới phải không?

Tương tự câu trả lời bên trên, khi từ Tri Kỉ trở thành Hiền Thê, thuộc tính cộng thêm ban đầu của Tri Kỉ đó sẽ mất đi, thay vào đó là tăng theo tỉ lệ % thuộc tính cho 6 chỉ số của Thành Chủ. Trong danh sách Tri Kỉ cũng không còn Tri Kỉ đã thành Hiền Thê, Thành Chủ có thể tìm một mỹ nhân khác để chọn làm Tri Kỉ.

Câu hỏi 15: Hiền Thê cưới rồi có ly hôn được không? Có thể cưới bao nhiêu Hiền Thê?

Hiện tại tính năng này vẫn chưa cho phép tiến hành ly hôn. Thành Chủ chỉ được phép kết hôn với một Tri Kỉ duy nhất.

Câu hỏi 16: Khi vợ lên cấp 43 là sẽ xuất hiện sự kiện mang thai hay là hên xui xác xuất vậy?

Khi Thành Chủ đạt cấp thân mật 40 với bất kì một Tri Kỉ nào đều có thể có cơ hội cùng Tri Kỉ đó kết thành phu thê, khi đã trở thành Hiền Thê và đạt cấp thân mật 43 trở lên, Thành Chủ tiếp tục trò chuyện hoặc tặng Danh Phẩm cho Hiền Thê thì sẽ có xác suất xảy ra sự kiện mang thai.

Câu hỏi 17: Có thể hạ sinh tối đa bao nhiêu đứa con? Khi nào thì có thể có con và thứ tự có con như thế nào?

Mỗi Thành Chủ có thể hạ sinh tối đa 3 Quý Tử, từ cấp thân mật với Hiền Thê là 43 trở lên sẽ lần lượt xảy ra hiện tượng mang thai. Mỗi lần mang thai phải mất 3 mùa mới hạ sinh Quý Tử.

VD: cấp thân mật 43 với Hiền Thê, trò chuyện phát sinh sự kiện mang thai vào mùa xuân, đến mùa đông sẽ hạ sinh Quý Tử, sau khi hạ sinh đứa con đầu tiên, tiếp tục trò chuyện hoặc tặng Danh Phẩm cho Hiền Thê sẽ có cơ hội phát sinh sự kiện mang thai lần thứ 2.

Câu hỏi 18: Khi sinh Quý Tử thì thuộc tính và skill của Quý Tử có phụ thuộc vào người vợ không?

Hiền Thê không ảnh hưởng đến chỉ số thuộc tính và kĩ năng của Quý Tử đã hạ sinh.

Câu hỏi 19: Có bao nhiêu sư phụ, đổi sư phụ huấn luyện đc không và chọn Tào Tháo huấn luyện thì đứa con tăng chỉ huy hay trí?

Việc huấn luyện cho Quý Tử bao gồm 2 giai đoạn. Hoàn toàn được quyết định bởi việc lựa chọn các mục huấn luyện của Thành Chủ và một phần được hỗ trợ bởi Sư Phụ huấn luyện. Sư Phụ huấn luyện là tổng số Võ Tướng hiện có của Thành Chủ, Thành Chủ hoàn toàn có thể thay thế Sư Phụ huấn luyện nếu cần.

Giai đoạn thứ nhất: quyết định các chỉ số thuộc tính của Quý Tử. Nếu chọn Sư Phụ có thuộc tính nào cao nhất thì việc huấn luyện thành công chỉ số thuộc tính đó sẽ hiệu quả nhất. (VD: nếu Sư Phụ có chỉ số Võ cao nhất, Quý Tử sẽ đạt hiệu quả huấn luyện thành công thuộc tính chỉ số Võ cao nhất).

Giai đoạn thứ hai: quyết định kĩ năng và chức quan của Quý Tử. Nếu chọn Sư Phụ có kĩ năng thuộc hệ nào và có chức quan nào thì Quý Tử sau khi huấn luyện sẽ có xác suất thành công với hệ đó cao nhất. (VD: Sư Phụ có kĩ năng thuộc hệ chiến pháp thì độ thành thục với hệ chiến pháp của Quý Tử khi huấn luyện sẽ cao nhất, đồng nghĩa với cơ hội xuất hiện kĩ năng thuộc hệ chiến pháp là lớn nhất).

Với những giải đáp trên, mong rằng đã phần nào thỏa mãn các khúc mắc trong cộng đồng về tính năng Loạn Thế Giai Nhân! Kính chúc quý thành chủ sớm lấy được hiền thê, sinh thành quý tử và nuôi dạy thành tài!

Bổn trang kính báo!