Dời thời gian cập nhật phiên bản mới

Quý thành chủ kính mến,

Vì một số lý do kỹ thuật, phiên bản mới sẽ không được cập nhật vào rạng sáng mai 25/12/2012 như dự kiến.

Kính mong các thành chủ bỏ qua bất tiện này! Ban Điều Hành sẽ sớm thông báo chi tiết thời gian cập nhật để các thành chủ nắm rõ.

Bổn trang kính báo!