Dời thời gian cập nhật Phiên bản mới

Quý thành chủ kính mến!

Như dự định, Ngọa Long sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới 4.0 Loạn Thế Giai Nhân vào rạng sáng ngày mai, 5/2/2013.

Tuy nhiên, vì một số lý do kỹ thuật, việc cập nhật phiên bản mới đã không thể tiến hành theo như kế hoạch. BĐH Ngọa Long sẽ cập nhật phiên bản mới vào thời gian sớm nhất ngay khi có thể.

Rất mong các thành chủ Ngọa Long bỏ qua sự bất tiện này! Bổn trang sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin mới nhất về phiên bản mới để cộng đồng có thể biết được nhanh chóng!

Bổn trang kính báo!