Chuẩn bị cập nhật Ngọa Long trên thiết bị di động!

Quý thành chủ kính mến,

Vừa mới đây, Ngọa Long vừa phát hiện một số lỗi ở phiên bản trên thiết bị di động. BĐH xin thông báo các lỗi đã được phát hiện như sau:

  • Đối với các máy iOS cập nhật từ phiên bản 5.x lên 6.1 sẽ gặp tình trạng không vào game được. Lỗi này đã được BĐH ghi nhận và đang cùng với đối tác giải quyết thật sớm.
  • Đối với các phiên bản cũ của dòng Android khi chọn tự động cập nhật sẽ gặp tình trạng download không được. Giải pháp: mời quý thành chủ vào trang m.ngoalong.zing.vn để cài đặt phiên bản mới nhất.

Dự tính từ đây đến cuối tháng, Ngọa Long sẽ cập nhật phiên bản trên thiết bị di động để sửa lỗi của iOS đồng thời cập nhật thêm các tính năng mới, mời các thành chủ tham khảo tại đây.

Bổn trang kính báo!