Cập nhật Ngọa Long trên thiết bị di động có gì mới?

Quý thành chủ kính mến!

Dự tính từ đây đến cuối tháng 2, Ngọa Long sẽ cập nhật phiên bản trên thiết bị di động để cập nhật thêm các tính năng sau. Kính mời các thành chủ cùng tham khảo!

Phiên bản iOS

 • Hệ thống:
  • Thêm hệ thống Chống Hải Tặc (lên cấp 120 sẽ xuất hiện biểu tượng ở trên góc phải, cấp 130 có thể tham gia).
  • Thêm hệ thống Võ Khôi Cao Tháp (Người chơi vượt qua Thế lực Mạnh Hoạch - Man Di Chiến sẽ thấy Cao Tháp ở bản đồ thế giới, đạt cấp 100 sẽ thấy quái thú thứ 1 trong Cao Tháp).
  • Không cần là VIP vẫn có thể dùng chức năng tự động vượt Tháp Thí Luyện, giá của mỗi lần vượt tháp sẽ giảm xuống còn 1 Vàng, khi đạt cấp VIP 3 được miễn phí dùng chức năng này.
  • Thời gian chiếm ruộng/khoáng, kéo dài từ 3 giờ thành 6 giờ.
  • Phí mở rộng thành sẽ tăng gấp 3 lần giá hiện tại, phần thưởng nhận được cũng gấp 3 lần phần thưởng hiện tại, thời gian chờ mỗi lần mở rộng thành là 24 giờ.
 • Phó bản:
  • Thêm phó bản Thế lực Công Tôn Uyên - Tương Bình Chiến, vượt qua phó bản có thể chiêu mộ Tân Tì.
  • Thêm phó bản Thế lực Văn Ương - Địch Đạo Chiến.
  • Thêm phó bản Thế lực Gia Cát Đản - Đông Hưng Chiến.
 • Cấp:
  • Mở cấp 170, vượt qua Thế lực Công Tôn Uyên - Tương Bình Chiến sẽ được thăng cấp.
  • Vượt qua phó bản Thế lực Gia Cát Đản - Đông Hưng Chiến có thể thăng cấp 175.
 • Võ tướng:
  • Thêm võ tướng hội đàm Tân Tì, kỹ năng trước khi  giác ngộ: Lãng Đào, kỹ năng sau khi giác ngộ: Huyền Băng [Kế sách] Tấn công đơn, binh lính càng ít, sức tấn công càng lớn.
  • Thêm võ tướng hội đàm Văn Ương, kỹ năng trước khi  giác ngộ: Tật Xung, kỹ năng sau khi giác ngộ: Sát Khí [Chiến Pháp] Chiến pháp liên tục theo hàng dọc, tấn công đồng thời giảm tấn công thường của kẻ địch trong 1 hiệp.
 • Trang bị:
  • Thêm trang bị ngựa cấp 110 Tử Kỳ Lân, phần thưởng thành tựu của phó bản Thế lực Văn Ương - Địch Đạo Chiến.
  • Thêm sách cam cấp 110 Lục Đạo Kỳ Quyết, phần thưởng thành tựu của Thế lực Gia Cát Đản - Đông Hưng Chiến.
 • Chiến báo: Thêm tính năng chiến báo Tháp Thí Luyện.
 • Chat: Thêm tính năng chọn chat liên server.
 • Thời gian chờ: Bỏ thời gian chờ diễn tập hải tặc, đoạt ruộng/khoáng, chiêu mộ nghĩa binh, thu hoạch lúa, trưng thu, sản xuất thường trong Xưởng.

Phiên bản Android

 • Hệ thống:
  • Thêm hệ thống Phụ Chính Đại Thần (Người chơi đạt cấp 110 sẽ thấy trong thành trì).
  • Thêm hệ thống Chống Hải Tặc (lên cấp 120 sẽ xuất hiện biểu tượng ở trên góc phải, cấp 130 có thể tham gia).
  • Thêm hệ thống Võ Khôi Cao Tháp (Người chơi vượt qua Thế lực Mạnh Hoạch - Man Di Chiến sẽ thấy Cao Tháp ở bản đồ thế giới, đạt cấp 100 sẽ thấy quái thú thứ 1 trong Cao Tháp).
  • Không cần là VIP vẫn có thể dùng chức năng tự động vượt Tháp Thí Luyện, giá của mỗi lần vượt tháp sẽ giảm xuống còn 1 Vàng, khi đạt cấp VIP 3 được miễn phí dùng chức năng này.
  • Thời gian chiếm ruộng/khoáng, kéo dài từ 3 giờ thành 6 giờ.
  • Phí mở rộng thành sẽ tăng gấp 3 lần giá hiện tại, phần thưởng nhận được cũng gấp 3 lần phần thưởng hiện tại, thời gian chờ mỗi lần mở rộng thành là 24 giờ.
 • Phó bản:
  • Thêm phó bản Thế lực Công Tôn Uyên - Tương Bình Chiến, vượt qua phó bản có thể chiêu mộ Tân Tì.
  • Thêm phó bản Thế lực Văn Ương - Địch Đạo Chiến.
  • Thêm phó bản Thế lực Gia Cát Đản - Đông Hưng Chiến.
 • Cấp:
  • Mở cấp 170, vượt qua Thế lực Công Tôn Uyên - Tương Bình Chiến sẽ được thăng cấp.
  • Vượt qua phó bản Thế lực Gia Cát Đản - Đông Hưng Chiến có thể thăng cấp 175.
 • Võ tướng:
  • Thêm võ tướng hội đàm: Tân Tì, kỹ năng trước khi  giác ngộ: Lãng Đào, kỹ năng sau khi  giác ngộ: Huyền Băng [Kế sách] Tấn công đơn, binh lính càng ít, sức tấn công càng lớn.
  • Thêm võ tướng hội đàm: Văn Ương, kỹ năng trước khi  giác ngộ: Tật Xung, kỹ năng sau khi  giác ngộ: Sát Khí [Chiến Pháp] Chiến pháp liên tục theo hàng dọc, tấn công đồng thời giảm tấn công thường của kẻ địch trong 1 hiệp.
 • Trang bị:
  • Thêm trang bị ngựa cấp 110 Tử Kỳ Lân, phần thưởng thành tựu của phó bản Thế lực Văn Ương - Địch Đạo Chiến.
  • Thêm sách cam cấp 110 Lục Đạo Kỳ Quyết, phần thưởng thành tựu của Thế lực Gia Cát Đản - Đông Hưng Chiến.
  • Thêm tính năng khóa trang bị.
 • Chiến báo: Thêm tính năng chiến báo Tháp Thí Luyện.
 • Chat: Thêm tính năng chọn chat liên server.
 • Sửa lỗi không thể dùng Vàng và Danh vọng tái lập võ hồn.
 • Thời gian chờ: Bỏ thời gian chờ diễn tập hải tặc, đoạt ruộng/khoáng, chiêu mộ nghĩa binh, thu hoạch lúa, trưng thu, sản xuất thường trong Xưởng.

Kính chúc quý thành chủ có nhiều trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn khi chơi Ngọa Long trên thiết bị di động!

Bổn trang kính báo!