Cập nhật Ngọa Long trên iOS ngay!

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang xin vui mừng thông báo, quý thành chủ đã có thể tiến hành cập nhật phiên bản Ngọa Long mới trên iOS. Thông tin cập nhật chi tiết xem tại đây.

Có 3 cách để cập nhật:

BĐH sẽ nhanh chóng đưa ra phiên bản cập nhật trên android vào đầu tuần sau, kính mong các thành chủ kiên nhẫn.

Bổn trang kính báo!