Phiên bản cập nhật

 • Phiên bản cập nhật Tháng 4/2014

  Phiên bản cập nhật Tháng 4/2014

  Phiên bản cập nhật Tháng 4/2014 xuất hiện phó bản mới, tính năng mới cùng nhiều ưu hóa khác. Hãy khá

 • Phiên bản cập nhật Thám Bảo

  Phiên bản cập nhật Thám Bảo

  Với phiên bản cập nhật lần này, rất nhiều tính năng được ưu hóa và làm mới giúp quý thành chủ có thể

 • Phiên bản cập nhật Tháng 12

  Phiên bản cập nhật Tháng 12

  Những ưu hóa trong tính năng Thôn Thiên Chiến cùng phó bản mới Mã Long - Thượng Đang sẽ được ra mắt

 • Phiên bản Ngao Du Thiên Hạ

  Phiên bản Ngao Du Thiên Hạ

  Hệ thống mới Ngao Du Thiên Hạ được mở ra giúp các thành chủ có những giây phút trải nghiệm mới lạ hơ

 • Phiên Bản Cập Nhật Tháng 7

  Phiên Bản Cập Nhật Tháng 7

  Với sự xuất hiện của hệ thống phó bản mới, tính năng lôi đài cùng các ưu hóa mới sẽ giúp chặng đường

 • Phiên bản cập nhật tháng 6

  Phiên bản cập nhật tháng 6

  Những tính năng mới như Khắc Văn Lv15, Hoạt động quân đoàn, phó bản mới ... sẽ làm thỏa mãn ước vọng

 • Phiên bản cập nhật Tháng 4

  Phiên bản cập nhật Tháng 4

  Nhiều tính năng mới được cập nhật cùng với phó bản mới, ưu hóa tính năng

 • PB cập nhật cuối tháng 12

  PB cập nhật cuối tháng 12

  Phiên bản mới này sẽ được cập nhật trong những ngày tới để các thành chủ cùng trải nghiệm!

 • Phiên bản cập nhật đầu tháng 12

  Phiên bản cập nhật đầu tháng 12

  Phiên bản mới này sẽ được cập nhật vào ngày 1/12 để các thành chủ cùng trải nghiệm!

 • Phiên bản cập nhật tháng 11

  Phiên bản cập nhật tháng 11

  Phiên bản cập nhật chứa đựng nhiều bí ẩn bất ngờ và thú vị đang chờ đón các Thành Chủ!