Chơi ngay

22

Tháng 03

25/03 - Khai Mở Máy Chủ Tàng Đao

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của quý Thành Chủ, vào lúc 10:00 ngày 25/03/2019, máy chủ Tàng Đao sẽ chính thức được khai mở.

25/03 - Khai Mở Máy Chủ Tàng Đao

Xem thêm

07

Tháng 03

11/03 - Khai Mở Máy Chủ Minh Đao

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của quý Thành Chủ, vào lúc 10:00 ngày 11/03/2018, máy chủ Minh Đao sẽ chính thức được khai mở.

11/03 - Khai Mở Máy Chủ Minh Đao

Xem thêm
Xem tất cả tin tức