Chơi ngay

18

Tháng 07

19/07 - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Để tiến hành cập nhật Phiên Bản Mới - Lưu Tinh Truy Nguyệt, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau...

19/07 - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Xem thêm

18

Tháng 07

19/07 - Khai Mở Máy Chủ Kim Đao

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của quý Thành Chủ, vào lúc 10:00 ngày 09/04/2018, máy chủ Kim Đao sẽ chính thức được khai mở...

19/07 - Khai Mở Máy Chủ Kim Đao

Xem thêm

16

Tháng 07

Trao Thưởng Top 10 Máy Chủ Long Đao

Sau bao ngày tham gia chinh chiến không mệt mỏi của các Thành Chủ máy chủ Long Đao, Top 10 lực chiến đã bước lên bảng vàng vinh danh của Ngọa Long. Bổn Trang xin thông báo danh sách Top 10 Lực chiến.

Trao Thưởng Top 10 Máy Chủ Long Đao

Xem thêm
Xem tất cả tin tức