Chơi ngay

15

Tháng 02

[Thông Báo] Dừng Hoạt Động Túi Zing Xu

Kể từ ngày 20/02/2019 VNG sẽ tạm dừng mọi hoạt động nạp ZingXu vào Túi Zing Xu (Là thuật ngữ để chỉ nơi lưu giữ các thông tin liên quan đến việc nạp, lưu trữ, sử dụng ZingXu). ZingXu còn dư trong túi

[Thông Báo] Dừng Hoạt Động Túi Zing Xu

Xem thêm

15

Tháng 02

18/02 - Khai Mở Máy Chủ Uy Đao

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của quý Thành Chủ, vào lúc 10:00 ngày 18/02/2018, máy chủ Uy Đao sẽ chính thức được khai mở.

18/02 - Khai Mở Máy Chủ Uy Đao

Xem thêm
Xem tất cả tin tức