Thao tác cơ bản

Thao tác cơ bản

Thu hoạch tài nguyên

 • Thu thuế:

  Thành chủ có thể thu thuế của dân trong thành bằng cách nhấp vào Thành chính, chọn Thu.

  Thu thế trong Webgame hay Ngọa Long

  Mỗi ngày có thể trưng thu nhiều lần, mỗi lần cách nhau từ vài giây đến vài phút.

  Thu thế trong Webgame hay Ngọa Long

  Đôi khi sẽ có một số sự kiện xảy ra trong thành cần thành chủ giải quyết. Mỗi quyết định sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.

  Thu thế trong Webgame hay Ngọa Long

 • Lúa:

  Khi thành chính đạt cấp 12 sẽ xuất hiện ruộng.

  Thu lúa trong Webgame hay Ngọa Long
  Nhấp vào Thu hoạch

  Thu lúa trong Webgame hay Ngọa Long
  Cấp ruộng càng cao nhận được càng nhiều lúa

 • Chiêu binh:

  Khi thành chính đạt cấp 14 sẽ xuất hiện Doanh trại. Thành chủ có 2 cách để tăng số lượng binh lính trong doanh trại: Chiêu binh hoặc Nghĩa binh.

  Nghĩa binh có thể chiêu mộ nhiều lần trong ngày, mỗi ngày cách nhau 10 phút. Muốn Chiêu binh thì phải dùng lúa.

  Chiêu binh trong Webgame hay Ngọa Long

  Chiêu binh trong Webgame hay Ngọa Long

 • Nhận lương:

  Khi thành chính đạt cấp 17 sẽ xuất hiện hệ thống Uy Danh và Chức. Chức vụ của thành chủ tùy thuộc vào Uy Danh tích lũy. Uy Danh càng cao, chức vụ càng cao, bổng lộc càng lớn.

  Nhận lương trong Webgame hay Ngọa Long

 • Sản xuất:

  Khi thành chính đạt cấp 35 sẽ xuất hiện xưởng để sản xuất trà, gốm, muối và tơ lụa.

  Sản xuất trong Webgame hay Ngọa Long

  Sản xuất trong Webgame hay Ngọa Long

 • Thông thương:

  Mỗi ngày, quý thành chủ sẽ có số lần sản xuất nhất định. Nếu không bán, hệ thống sẽ tự động bán theo giá bán trong kho.

  Tuy nhiên nếu thành chủ ra ngoài bán cho các thành khác sẽ nhận được bạc lời nhiều hơn.

  Thông thương trong Webgame hay Ngọa Long

  Thông thương trong Webgame hay Ngọa Long

Chinh chiến

 • Trong Phó bản:

  Từ giao diện Thành chính, quý thành chủ nhấp vào Phó bản.

  Chinh chiến phó bản trong webgame hay Ngọa Long

  Trong phó bản sẽ xuất hiện các đạo quân, thành chủ nhấp vào đạo quân có dấu hiệu tấn công.

  Chinh chiến phó bản trong webgame hay Ngọa Long

  Võ tướng địch thủ sẽ xuất hiện. Quý thành chủ nhấp Tấn công để chinh chiến hoặc Chiến lược để tham mưu các trận pháp của những người đã chiến thắng.

  Chinh chiến phó bản trong webgame hay Ngọa Long

  Ngoài ra, trong phó bản còn cho thấy những bản đồ mà thành chủ đã vượt qua.

  Chinh chiến phó bản trong webgame hay Ngọa Long

  Quý thành chủ cần vượt qua các bản đồ yêu cầu mới có thể nâng cấp thành chính.

 • Tại các quốc gia đối địch:

  Từ giao diện Thành chính, quý thành chủ nhấp vào Thế giới.

  Chinh chiến thế giới trong webgame hay Ngọa Long

  Chinh chiến thế giới trong webgame hay Ngọa Long

  Quý thành chủ chọn thành phố của nước đối địch (có vòng tròn màu xanh bao bên ngoài), chọn Vào thành.

  Chinh chiến thế giới trong webgame hay Ngọa Long

  Chinh chiến thế giới trong webgame hay Ngọa Long

  Chọn một trong các thành trì, nhấp Tấn công.

  Chinh chiến thế giới trong webgame hay Ngọa Long

  Nếu chiến thắng, quý thành chủ có thể nhận được Uy Danh và nhiều phần thưởng khác.

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ