Hướng dẫn xóa cache

Để giúp Quý Thành Chủ dễ dàng ngao du thiên hạ cùng Ngọa Long, hiển thị đầy đủ bảng nhiệm vụ, Bổn Trang xin được hướng dẫn cách Clear Cache trình duyệt.

Hướng dẫn xóa Cache trên các trình duyệt phổ biến

  • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del.
  • Bước 2: Chọn những mục cần xóa: ở đây chỉ cần chọn "Cache" hay "Đệm" hay "Bộ nhớ đệm", nhưng để đảm bảo về vấn đề bảo mật tài khoản, chúng tôi khuyến nghị chọn thêm mục "Cookie".

Đối với trình duyệt CốcCốc:

Đối với trình duyệt Chrome:

Đối với trình duyệt Edge:

Đối với trình duyệt Edge:

  • Bước 3: Nhấn "Clear" (Edge) hoặc "Xóa" (Firefox, Chrome, CocCoc).

Ngọa Long VNG            
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ