Hướng dẫn xóa cache

Hướng dẫn xóa cache

Để giúp Quý Thành Chủ dễ dàng ngao du thiên hạ cùng Ngọa Long, hiển thị đầy đủ bảng nhiệm vụ, Bổn Trang xin được hướng dẫn cách Clear Cache trình duyệt.

Hướng dẫn xóa Cache trên trình duyệt Cốc Cốc và Chrome

  • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H đối với cả 2 trình duyệt.
    • Hoặc đối với Chrome

Webgame hay Ngọa Long hướng dẫn xóa cache trình duyệt

    • Đối với Cốc Cốc

Webgame hay Ngọa Long hướng dẫn xóa cache trình duyệt

  • Bước 2: Chọn Clear browsing data

Webgame hay Ngọa Long hướng dẫn xóa cache trình duyệt

  • Bước 3: Chọn Cached imagies and files

Webgame hay Ngọa Long hướng dẫn xóa cache trình duyệt

  • Bước 4: Nhấn “Clear browsing data”.

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ