Hướng dẫn & quy định đặt tên

Quy định đặt tên thành/ tên quý tử

  • Quý Thành Chủ không được đặt tên thành chủ/ quý tử (viết không dấu hoặc viết tắt) mà các từ ngữ mang hàm ý tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
  • Các hành vi vi phạm, tùy theo hình thức sẽ bị xử lý: nhẹ sẽ cảnh cáo khóa tài khoản 1 ngày, nặng có thể khóa vĩnh viễn.

Hướng dẫn đặt tên thành

  • Bước 1: Chọn nhân vật Lăng Hạo Thiện (Nam) hoặc Văn Phượng Khanh (Nữ) bằng biểu tượng.
  • Bước 2: Đặt tên phù hợp với quy định.

Tạo nhân vật NPC trong Webgame hay Ngọa Long

Chúc Quý Thành Chủ sớm dựng được cơ đồ, thống lĩnh giang sơn Ngọa Long.

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ