Chức năng VIP

Ngoài những cấp độ thông thường, Ngọa Long còn mở ra 10 cấp độ VIP từ 1 tới 10 để quý thành chủ có nhiều lựa chọn cho việc nâng cấp thành trì. Tương ứng với từng cấp độ VIP thì quyền hạn cũng sẽ gia tăng ở việc nâng cấp kiến trúc, số lượng tướng được phép huấn luyện, thời gian huyến luyện, cũng như số lượng quân lệnh được mua...

Cấp độ VIPYêu cầu VàngPhần thưởng đạt được
Số kiến trúcSố tướng huấn luyệnPhương thức luyệnMua Quân lệnhTrang bị đúc
1 100 4 7 Ác mộng 20 Đúc đồng
2 500 4 7 Địa ngục 30 Đúc đồng
3 1.000 5 9 Địa ngục 40 Đúc đồng
4 2.000 5 9 Địa ngục 50 Đúc đồng
5 5.000 6 11 Địa ngục 60 Đúc đồng
6 10.000 6 11 Vô song 70 Đúc bạc
7 20.000 7 13 Vô song 80 Đúc bạc
8 50.000 7 15 Vô song 90 Đúc bạc
9 100.000 8 17 Vô song 100 Đúc bạc
10 150.000 8 20 Vô song 110 Đúc vàng
Cấp độ VIPYêu cầu VàngPhần thưởng đạt được
Vàng tăng nhanhTự động cày tháp1 khóa Săn bắtSăn bắt gấp 2Võ tướng cầu nguyện
1 100 Mở
2 500 Mở
3 1.000 Mở Mở
4 2.000 Mở Mở
5 5.000 Mở Mở Mở
6 10.000 Mở Mở Mở
7 20.000 Mở Mở Mở
8 50.000 Mở Mở Mở Mở Mở
9 100.000 Mở Mở Mở Mở Mở
10 150.000 Mở Mở Mở Mở Mở
Cấp độ VIPYêu cầu VàngPhần thưởng đạt được
Nổ hết luChuyển sinh vàng1 khóa Chuyển sinhCường chế tuần traQuà login
1 100 2 lần
2 500 2 lần
3 1.000 2 lần
4 2.000 Mở 3 lần
5 5.000 Mở 3 lần
6 10.000 Mở 3 lần
7 20.000 Mở 3 lần
8 50.000 Mở Mở Mở 3 lần
9 100.000 Mở Mở Mở 3 lần
10 150.000 Mở Mở Mở Mở 3 lần

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ