Ba bước tham gia

Bước 1: Click vào Chơi Ngay

  • Truy cập vào Trang Chủ Ngọa Long VNG và click vào nút "Chơi ngay"
ChoiNgay

Bước 2: Đăng nhập

  • Nhập chính xác Zing ID và mật khẩu, click vào nút "Đăng nhập" để hoàn tất
Login
  • Nếu chưa có tài khoản ZingID thì click “Đăng ký” và làm theo hướng dẫn
DangKyZID

Bước 3: Chọn máy chủ

  • Sau khi đăng nhập, quý thành chủ chọn máy chủ mình thích để tham gia game.
ChonServer
  • Tạo nhân vật và bắt đầu cuộc hành trình chinh phạt thiên hạ!

Taorole

Ngọa Long VNG           
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ