Chơi ngay

24

Tháng 03

24/03 - Kéo Dài Thời Gian Bảo Trì Liên Thông Server

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành sẽ tiến hành kéo dài thời gian bảo trì liên thông server....

24/03 - Kéo Dài Thời Gian Bảo Trì Liên Thông Server

Xem thêm

24

Tháng 03

26/03 - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Để tiến hành cập nhật Phiên Bản - Cái Thế Độc Tôn, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau...

26/03 - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Xem thêm
Xem tất cả tin tức