Chơi ngay

20

Tháng 09

23/09 - Khai Mở Máy Chủ Long Kích

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của quý Thành Chủ, vào lúc 10:00 ngày 23/09/2019, máy chủ Long Kích sẽ chính thức được khai mở.

23/09 - Khai Mở Máy Chủ  Long Kích

Xem thêm

09

Tháng 09

Sự Kiện Ngày Vàng

Sự Kiện Ngày Vàng - Đợt 1 tháng 09

Sự Kiện Ngày Vàng

Xem thêm

09

Tháng 09

Ưu Hóa Hệ Thống - Máy Chủ Thăng Đao (1212)

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang đã tiến hành ưu hóa hệ thống của máy chủ Thăng Đao (1212) như sau:

Ưu Hóa Hệ Thống - Máy Chủ Thăng Đao (1212)

Xem thêm
Xem tất cả tin tức